Nie masz produktów w koszyku.

Mobile mode

REGULAMIN & WARUNKI

Regulamin & warunki zamówień online i telefonicznych

Witamy na stronie Delux Deco. Poniższe warunki mają zastosowanie do zamówień złożonych na tej stronie oraz telefonicznie poprzez nasz zespół sprzedaży pod numerem 0000000000.

Nie wpływają one na Twoje ustawowe prawa, a kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków oraz regulaminu.

Delux Deco zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany tych warunków w dowolnym momencie

1. Definicje

„Warunki” oznaczają warunki & regulamin określone w tym dokumencie.

„Kupujący” lub „Klient” oznacza osobę, która zamawia, kupuje lub zgadza się kupować produkty od sprzedawcy.

„On” odnosi się do osoby dowolnej płci.

„Sprzedawca” oznacza Delux Deco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 

„Na zamówienie, spersonalizowane, według specyfkacji konsumenta” są to towary, które są produkowane, wykonywane na zamówienie konkretnego klienta, według specyfikacji kupującego w wybranej tkaninie, kolorze skóry, nóżek, konfiguracji.

„Zmniejszona wartość” oznacza kwotę utraconej wartości dowolnego przedmiotu z powodu zmiany stanu, wieku lub popytu związanego z tym przedmiotem. Obejmuje to opakowanie.

„Wartość” oznacza cenę, za jaką dobrze poinformowany, chętny i nieprzymuszony nabywca zapłaciłby sprzedawcy za wymienione towary.

2. Składanie zamówienia

Poniższe warunki dotyczą każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem naszej strony internetowej. Składając zamówienie na stronie www.deluxdeco.pl, akceptujesz określone warunki.

Po złożeniu zamówienia masz obowiązek zapłaty za towar w oparciu o wybraną metodę płatności. Upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś zamówienie pod kątem prawidłowego wyboru strony narożnika, dostępnych modułów, jeśli sofa jest modułowa i oczywiście prawidłowych wykończeń. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane do Ciebie po potwierdzeniu zamówienia. Możesz także zalogować się na swoje konto 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby uzyskać dostęp do swojego zamówienia i dotyczących jego komentarzy, postępów w realizacji. Poinformuj nas, jeśli nie możesz się zalogować.

Jeśli chodzi o wykończenia produktów, proszę poproś o próbki fizyczne, jeśli nie jesteś pewien dokładnego koloru wykończenia. Kolory mogą się różnić na różnych urządzeniach i ekranach, więc najlepiej jak ocenisz rzeczywisty kolor w twoim otoczeniu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami przed złożeniem zamówienia, ponieważ nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe wybór, rozmiarów lub wykończeń po złożeniu zamówienia.

O ile nie postanowiono inaczej, Cena będzie zgodna z podaną na stronie internetowej sprzedawcy w dniu zamówienia produktów. Wszystkie produkty mają obowiązek zapłaty przez kupującego w momencie składania zamówienia, w tym koszty dostawy.

Po złożeniu i opłaceniu zamówienia u nas prześlemy potwierdzenie zamówienia z wyszczególnionymi produktami, w tym wszelkie dodatkowe usługi związane z zamówieniem. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia zamówienia, skontaktuj się z nami natychmiast.

 3. Anulowanie & Zwroty

3.1 Zgodnie z artykułem 27 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

3.2 Jeśli Kupujący jest niezadowolony z zakupu z jakiegokolwiek powodu, może w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dostawy skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając list lub e-mail w celu uzgodnienia odbioru produktów. Oświadczenie o odstąpeiniu od umowy musi nastąpić w tym terminie i na piśmie, w przeciwnym razie zwrot nie będzie możliwy.

3.3 Kupujący powinni zachować całe oryginalne opakowanie po otrzymaniu każdej dostawy zakupionej na odległość, ponieważ może to być wymagane w mało prawdopodobnym przypadku zwrotu

3.4 Zwrot w momencie dostawy jest BEZPŁATNY, a towar można sprawdzić celem sprawdzenia cech i funkcjonalności. Towar musi być zapakowany w taki sam sposób, jak otrzymany przy użyciu istniejących materiałów lub w takim samym standardzie, jak otrzymany, a towary muszą być jak nowe. Każde uszkodzone opakowanie należy naprawić, aby zapewnić bezpieczny zwrot produktów. Prosimy o wskazanie braków lub defektów w momencie, gdy powiadomisz nas o zwrocie na piśmie.

3.5 Gdy kupujący odbierze dostawę produktów i zdecyduje się wypróbować je w domu, prosimy o zrobienie tego w taki sam sposób, jak w jednym z naszych sklepów. Jeśli sposób, w jaki używasz swojego produktu podczas wypróbowywania go w domu, przekracza to, na co racjonalnie pozwalamy w sklepie, będziesz odpowiedzialny za pokrycie jakiejkolwiek sumy za zmniejszenie wartości produktu. Zgodnie z Art 34 pkt 4 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014.

Zalecamy zapakowanie towarów w taki sam sposób, jak otrzymany przy użyciu istniejących materiałów lub w takim samym standardzie, jak otrzymany, towary muszą być jak nowe. Każde uszkodzone opakowanie należy naprawić, aby zapewnić bezpieczny zwrot produktów.

3.6 Po otrzymaniu produktów i chęci dokonania zwrotu prosimy o jak najszybszy kontakt, najlepiej w ciągu 2-3 dni. Poza tym przedziałem czasowym, ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować zakresu zastosowania produktu, będziemy musieli uznać towar za używany, chyba że zostanie udowodnione inaczej. Meble tapicerowane prawdopodobnie stracą znaczny procent swojej wartości po użyciu lub przepakowaniu, jednak postaramy się ograniczyć wszelkie potrącenia z Twojego zwrotu do sumy 25% wartości, ceny zakupu. Wszelkie potrącenia będą rozsądne i uczciwe oraz oparte na zmniejszonej wartości towarów i odpowiednim opakowaniu, jeśli dotyczy.

3.7 Zwroty są bezpłatne w przypadku powiadomień w trakcie dostawy, przed odjazdem zespołu dostarczającego. Później, Zgodnie z Art 34 pkt 2 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014. z ponoszą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu, w oparciu o rzeczywisty koszt przewozu naliczany przez Nasze firmy transportowe. Zwykle koszt transportu zwrotnego wynosi 500 PLN w przypadku dużych przedmiotów jak narożnik, sofa 3 osobowa i większa oraz 300 PLN w przypadku małych przedmiotów takich jak fotel, sofa 2 osobowa. Opłata jest naliczana dla każdego przedmiotu osobno, np. Zwrot sofy 3 osobowej z kompletem 2 foteli, wyniesie 1100 PLN Brutto..

3.8 Koszty zwrotów na dużych odległościach mogą wiązać się z dodatkową opłatą, w oparciu o rzeczywisty koszt zwrotu rzeczy. Faktury za transport zostaną przedłożone do wglądu.

3.9 Zamówienia na lub dodatkowe pokrowce sof są wykonywane na zamówienie zgodnie z życzeniem klienta, celem zaspokojnie jego zindywidualizowanych potrzeb i jako takie nie podlegają anulowaniu oraz zwrotowi.

3.10 Zgodnie z artykułem 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 4. Problemy, usterki, uszkodzenia

Staramy się, aby Twój produkt był zawsze w idealnym stanie, a także podejmujemy dodatkowe kroki, aby towary były dobrze zapakowane na czas podróży, aby zapobiec problemom po przybyciu do Ciebie.

Czasami jednak mogą pojawiać się problemy z niektórymi przedmiotami. Większość problemów można naprawić i zalecamy przyjęcie towaru, abyśmy mogli jak najszybciej rozwiązać wszelkie problemy. Jeśli nie masz pewności, zadzwoń do nas pod numer 000000000 w momencie dostawy, abyśmy mogli pomóc w podjęciu najlepszego działania.

4.1 Jeżeli w mało prawdopodobnym przypadku dostarczenia niewłaściwych lub uszkodzonych towarów lub w przypadku wykrycia wad towarów, które wymagają pomocy, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie problemu wysyłając wiadomość e-mail na adres wsparcie@deluxdeco.pl

Uwaga: Wskazanie problemów na potwierdzeniu dostawy nie będzie akceptowane jako powiadomienie dla Sprzedawcy i należy się z nami skontaktować bezpośrednio.

4.2 W zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo, Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Kupującego na podstawie niniejszych warunków i obowiązków.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakąkolwiek pośrednią lub wynikową stratę lub szkodę wynikającą z jakiegokolwiek problemu, o którym Kupujący powiadomi Sprzedawcę, i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego za jakiekolwiek niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu towaru, jakąkolwiek szkodę lub wadę podczas realizowania dostawy które są spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem lub okolicznościami, nad którymi Sprzedający nie ma uzasadnionej kontroli.

5. Dostawa

5.1 Dostawa Produktów będzie realizowana przez zewnętrzne firmy transportowe. Towar będzie dostarczny do miejsca, które Kupujący określi w momencie składania zamówienia.

5.2 Sprzedawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby dotrzymać dowolnego uzgodnionego terminu dostawy.

5.3 Godzina dostawy nie będzie miała znaczenia, chyba że zostanie to określone przed złożeniem zamówienia.

5.4 Ze względu na złożony charakter dostaw towarów produkowanych na zamówienie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zamówieniach, które są poza jego kontrolą. Obejmuje to nieprzewidziane opóźnienia w fabryce, niesprzyjające warunki pogodowe, opóźnienia firmy żeglugowej i działania boskie. Delux Deco dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć produkt w ustalonym czasie dostawy produktu w momencie składania zamówienia. Wyjaśnimy i zaktualizujemy każdorazowe opóźnienie.

5.5 W przypadku towarów zakupionych za pomocą karty kredytowej, towary te mogą zostać wysłane wyłącznie na adres posiadacza karty kredytowej i muszą zostać podpisane przy odbiorze.

5.6 Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego dostępu, wymaganego miejsca przy dostawie wszystkich zamówionych Produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie jakiegokolwiek przedmiotu z powodu ograniczonego dostępu.

5.7 Wszystkie koszty dostawy będą podawane indywidualnie dla każdego przypadku.

6. Produkty.

Zdjęcia (w tym zdjęcia i filmy) produktów na tej stronie służą wyłącznie celom poglądowym. Mogą nie odzwierciedlać dokładnych kolorów produktów, ponieważ różne monitory i urządzenia wyświetlają kolory w różny sposób.

6.1 Kupujący akceptuje fakt, że w przypadku wykończeń skórą, która jest w 100% produktem naturalnym lub tkaniną sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za mogące występować różnice faktur i odcienia kolorów, pomiędzy wzornikami a rzeczywistym produktem. Sprzedawca ma prawo zmienić wykończenie produktu, aby wyglądało dość podobnie pod kątem wyglądu i koloru jak produkt oryginalny. Obejmuje to wszelkie wymiany, dostarczane na późniejszym etapie - mogą nie być w 100% zgodne z oryginalnym wykończeniem produktu z powodu „warunków środowiskowych” lub zmiany partii.

6.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niestandardowych lub spersonalizowanych produktów, które są wykonywane na zamówienie specjalnie dla klienta, dostawa może potrwać dłużej nawet od 2 do 6 tygodni

6.3 Zdjęcia pokazane na stronie internetowej Sprzedawcy służą wyłącznie celom poglądowym i mogą nie odzwierciedlać produktu idealnie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność reprodukcji kolorów, kolory mogą się różnić w zależności od ustawień monitora, oprogramowania lub drukarki Kupujących.

6.4 Wszystkie wymiary pokazane na stronie internetowej Sprzedawcy są przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek drobne zmiany dokonane przez dostawcę, które stanowią istotną zmianę.

6.5 Wymiary mebli pokazane w katalogu na stronie www.deluxdeco.pl z uwagi na specyfikę mebli tapicerowanych oraz zastosowane do ich produkcji materiały mogą różnić się w graniach +/- 2%. 

7. Ryzyko

7.1 Ryzyko, uszkodzenie lub utrata Produktów przechodzi na Kupującego w momencie dostawy.

7.2 Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień Produkt nie przejdzie na własność Kupującego, dopóki Sprzedawca nie otrzyma pełnej płatności sumy wartości zamówienia.

8. Ogólne

8.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli opóźnienie lub awaria wynikają ze zdarzeń lub okoliczności pozostających poza jego kontrolą, w tym między innymi strajków, blokad, wypadków, wojny, pożaru, redukcji lub braku zasilania w pomieszczeniach Sprzedawcy, zakładu produkcyjnego lub jego przedstawicieli, awarii zakładu, maszyny, środka transportu braku lub niedostępności surowców z źródła zaopatrzenia, a Sprzedawcy przysługuje uzasadnione przedłużenie czasu na wypełnienie jego zobowiązań.

8.2 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory, pytania lub środki zaradcze rozstrzygane będą wyłącznie przez sądy polskie.

9. Rozstrzygania sporów

9.1 Chcemy rozwiązywać wszelkie reklamacje lub problemy tak szybko, jak to możliwe, przy jak najmniejszym zamieszaniu i stresie dla obu stron. Dlatego sugerujemy wszystkim klientom, aby postępowali zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami reklamacyjnymi dotyczącymi wszelkich problemów, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres wsparcie@deluxdeo.pl Proszę przesłać wszelkie towarzyszące sprawie zdjęcia. Większość spraw można rozwiązać polubownie w ten sposób.