Nie masz produktów w koszyku.

Mobile mode

DOSTAWA MIĘDZYNARODOWA

Dostawa międzynarodowa

Delux Deco z przyjemnością obsługuje naszych klientów w UE oraz pozostałych krajach, oferując tę samą doskonałą wartość, jakość i unikalny produkt po konkurencyjnych cenach we wszystkich krajach na świecie.

Wyślij e-mail na adres wsparcie@deluxdeco.pl ze szczegółami zapytania, podając przedmiot (y), którymi jesteś zainteresowany (a) oraz pełny adres dostawy i kraj, a my błyskawicznie wycenimy koszt dostawy do drzwi.

Poniżej znajdują się orientacyjne stawki za transport do odpowiednich krajów, wycenione dla 1 CBM (metr sześcienny). Pozwoli ci to zorientować się, jakie są koszty dostawy na terenie UE.

Na przykład duży narożnik ma około 3 CBM. Fotel wypoczynkowy to 1 CBM a sofa 3 osoboa to około 2 CBM.

UWAGA: Dostawa, Sprzedaż na terenie innych krajów, niewymienionych na liście poniżej jest realizowana poprzez www.deluxdeco.co.uk

Dodatkowe szacunkowe koszty transportu brutto wyrażone w PLN za 1 CBM, znajdziesz poniżej.

International deliveries

Delux Deco is pleased to serve our customers in the EU and others countries, offering the same excellent value, quality and unique product at competitive prices in all countries around the world.

Send an e-mail to wsparcie@deluxdeco.pl with the details of your inquiry, providing the products you are interested in and the full delivery address and country, and we will immediately quote the cost of delivery to the door.

Below are some indicative rates which we are offering to ship to respective countries priced by CBM ( cubic meter ). It will give you an idea of the cost of sending any tems to you in the EU.

For example a large corner sofa is around 3 CBM. An individual large lounger chair is around 1 CBM and 3 seater sofa 2 CBM.

NOTE: Delivery, Sales in other countires not listed below is carried out via www.deluxdeco.co.uk

Additional estimated gross transport costs in PLN for 1 CBM.

    1 CBM - PLN
Czechy (Czech Republic) 350
Estonia (Estonia) 520
Litwa (Lithuania) 350
Łotwa (Latvia) 400
Niemcy (Germany) 430
Słowacja (Slovakia) 350