BEZPIECZEŃSTWO I GWARANCJE

BEZPŁATNA 10-LETNIA gwarancja ramy i sprężyn

Jeżeli w ciągu 10 lat od daty dostawy, na jednej z naszych sof powstanie usterka ramy w wyniku wadliwych elementów lub wykonania, zobowiązujemy się do naprawy lub wymiany (w razie potrzeby) bezpłatnie.

W przypadku poważniejszych problemów, które mogą wymagać naprawy elementów w warsztacie, transport jest bezpłatny w przeciągu pierwszych dwóch lat.

Delux Deco oferuje tę usługę przez, niezależne i doświadczone krajowe firmy zajmującą się naprawami.

Gwarancja

Wnętrza tapicerowane (pianka, włókno i pióra itp.) I pokrycie - 24 miesięce

Elementy elektryczne, mechanizmy rozkładane - 24 miesiące

Ramy sofy - 10 lat

Komponenty w hurtowej cenie nabycia

W przypadku wszelkich elementów wykraczających poza zakres naszej gwarancji z przyjemnością oferujemy części zapasowe po podstawowym koszcie fabrycznym + dostawa. 

Płatności

Wszystkie płatności obsługują szyfrowanie 256-bitowe. Należy pamiętać, że szyfrowanie jest aktywne podczas wchodzenia do dowolnego obszaru transakcyjnego na tej stronie internetowej, co potwierdza ikona zielonej kłódki i https w lewym górnym rogu, obok adresu URL. Wszelkie dane przesyłane przez Internet są wysoce szyfrowane, a nasze własne serwery są przechowywane w ultra bezpiecznej hurtowni danych w Londynie, stale monitorowanej przez jedną z wiodących firm na świecie w celu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa. Nie przechowujemy żadnych danych karty kredytowej, są niszczone natychmiast.

Bezpieczeństwo kart kredytowych

Jeśli kupujesz towary lub usługi za pomocą karty kredytowej lub debetowej, masz dodatkową ochronę, jeśli coś pójdzie nie tak, inaczej niż w przypadku płatności gotówką lub czekiem. Karty kredytowe są objęte największą ochroną, ponieważ możesz wystąpić z roszczeniem przeciwko dostawcy karty. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy Twojej karty.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php